Stichting Tera de Marez Oyens Fonds

De stichting Tera de Marez Oyens Fonds is in 1998 opgericht. Het was een gezamenlijk initiatief van Cor Witbraad namens Buma/Stemra, Marten Toonder en de kinderen van Tera. Na haar overlijden zochten zij naar een mogelijkheid om niet alleen het culturele erfgoed van Tera in de vorm van haar composities levend te houden, maar ook haar gedachtegoed.

De stichting heeft ten doel: het stimuleren van componisten van hedendaagse muziek en het bevorderen van de belangstelling voor het muzikale erfgoed van de componiste Tera de Marez Oyens (geboren Woltera Gerharda Wansink op 5 augustus 1932 te Velsen, Noord-Holland).

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

(a) een prijs ter beschikking te stellen aan componisten van hedendaagse muziek of personen en instellingen die zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben ter zake van de promotie van hedendaagse muziek in het algemeen of van de muziek van de componiste Tera de Marez Oyens in het bijzonder. Een prijs zoals hiervoor bedoeld zal zo mogelijk elke twee jaar ter beschikking worden gesteld.

(b) Het organiseren van en/of medewerking verlenen aan activiteiten ter bevordering van de aandacht voor hedendaagse muziek en de muziek van componiste Tera de Marez Oyens in het bijzonder.

Bestuur

Het huidige bestuur van de Stichting Tera de Marez Oyens Fonds bestaat vanaf september 2016 uit: Philomeen Lelieveldt (voorzitter), vacature (secretaris), Iris de Marez Oyens (penningmeester), Thea Derks (lid), vacature (lid)  

De Stichting Tera de Marez Oyens Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). RSIN/fiscaal nummer: 807507398. KvK-nummer: 17109138

Zie de website van ANBI voor meer informatie over wat het voordeel is van schenken aan een ANBI.

Stichtingsdocumenten 

Download het beleidsplan 2011 - 2016 van de Stichting Tera de Marez Oyens Fonds.

Download de balans van de Stichting Tera de Marez Oyens Fonds 2014

Download de balans van de Stichting Tera de Marez Oyens Fonds 2015

Download de balans van de Stichting Tera de Marez Oyens Fonds 2016

 

Zoeken

Zoek in Oeuvrecatalogus